primaria_mihail_kogalniceanu
Anunţuri de achiziţii publice, mică publicitate, proiecte, programe, administraţie locală, formulare utile

Home | Despre noi | Localizare - hartă | Evenimente | Raport anual | Monitor Oficial Local | Contact
Actualizat     22.04.2021

 
 
 
 
 


ACTE NECESARE


ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de alocaţie (Legea61/1993)
Alocaţie de stat conform Legii 61/ 1993, reactualizată.
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de alocaţie de stat:

- cerere tip; descarcă
- livret de familie, copie şi original;
- certificat de naştere pentru copil nou născut, original şi copie;
- buletin de identitate/ carte de identitate pentru părintele care solicită să fie titularul acestei alocaţii, copie şi original;
- extras de cont, doar în cazul în care solicitantul alocaţiei de stat solicită ca acest drept să fie virat în cont;
- dosar.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de alocaţie complementară
Alocaţie familială complementară/alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG nr.105/2003. Condiţii de acordare:

- venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depăşească suma de 461 lei;
- copiii de vârstă şcolară trebuie să frecventeze cursurile şcolare;
- acest drept este acordat familiilor "care îndeplinesc condiţia de a locui împreună";

Acte necesare:
- cerere tip; descarcă
- livret de familie, copie şi original;
- acte de identitate pentru toţi membrii familiei (buletin/carte de identitate pentru părinţi, certificatele de naştere ale copiilor), copie şi original;
- acte doveditoare privind veniturile: adeverinţă de salariat cu venitul net pentru ambii părinţi, certificat de stare materială - Direcţia Taxe şi Impozite Ialomiţa, certificat fiscal - Administraţia Financiară Ialomiţa, cupon alocaţie de stat;
- adeverinţe elev;
- copie după hotărârea de divorţ (unde este cazul);
- copie după hotărârea de plasament (unde este cazul);
- copie după certificatul de încadrare într-un grad de handicap (unde este cazul);
- hotărâre judecătorească pentru persoanele private de libertate (unde este cazul).

Acte necesare pentru întocmirea dosarului pentru ajutorul de incălzire:
• Cerere tip; descarcă
• Buletinul de identitate sau cartea de identitate titular şi pentru toţi membrii cu vârsta peste 14 ani (original şi copii xerox); se anunţă orice modificare de domiciliu;
• Certificatele de naştere ale tuturor membrilor (copii xerox);
• Certificatul de căsătorie (copie xerox);
• Acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţă de salariat sau alte drepturi salariale, cupon pensie, cupon ajutor somaj sau adeverinţă pentru cei neîndemnizaţi, adeverinţă îndemnizaţii cu caracter permanent, adeverinţă stimulent sau îndemnizaţie pentru creştere copil, cupon alocaţie, alte surse de venit sau ajutoare care provin de la stat, adeverinţă Finanţe Publice pentru cei care obţin venituri permanente).

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor social
Beneficiarii acestor prevederi legale, sunt persoanele singure şi familiile ale căror venituri nete lunare, nu depăşesc nivelurile venitului minim garantat până la care se acordă ajutor social.

Acte necesare:
• cerere tipizată;
• copii de pe actele stare civilă (BI sau CI, certificate de naştere, căsătorie), sentinţe de divorţ etc;
• adeverinţă venituri de la Administraţia Financiară Ialomiţa; • adeverinţă registru agricol;
• declaraţie notar public;
• adeverinţă medic de familie;
• adeverinţă de la Agenţia de Ocupare a Forţei de Ialomiţa;
• acte doveditoare privind veniturile (cupon de pensie, adeverinţă enituri salariale etc.);
• adeverinţă elev, student.

Acte necesare dosar însotitor persoană cu handicap
Pentru bolnav:

• copii după actele de stare civilă (CI sau BI , certificat naştere, căsătorie)
• copie certificat persoană cu handicap - 3 exemplare
Pentru însoţitor:
• copii după actele de stare civilă (CI sau BI , certificat naştere, căsătorie)
• fişa medicală
• cazier
• diplomă studii
• adeverinţă venituri DGF Ialomiţa
• repartiţie AJOFM Ialomiţa
• carnet.